حزب کمونیست ایران

حمایت فعالان سیاسی مقیم سوئیس از زندانیان سیاسی

شماری از فعالان سیاسی مقیم شهر برن در سوئیس، روز شنبه ۳۰ بهمن ماه، در مخالفت با جمهوری اسلامی و حمایت از زندانیان سیاسی در بند این رژیم، تجمع برپا کردند.

این فعالان با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ساختمان سفارت رژیم جمهوری اسلامی در شهر برن و سردادن شعارهای “مرگ بر خامنه‌ای”، خواستار سرنگونی این حکومت و آزادی تمام زندانیان سیاسی از زندان‌ها شدند.