حزب کمونیست ایران

حمایت هنرمندان از مردم ایران

روز پنج شنبه 5 آبان ماه، جمعی از هنرمندان خارج از کشور از جمله، خواننده ها موزیسین ها رپر ها و آرتیست های شناخته شده کشور با انتشار بیانیه ای از مردم ایران حمایت کردند.
گروهی از هنرمندان خارج از کشور در بیانیه‌ای با عنوان «ضرورت همبستگی» ضمن محکوم کردن قتل عام و خشونت و سرکوب رژیم علیه مردم ایران، از دولت‌های غربی خواستند مماشات با جمهوری اسلامی را متوقف کرده و خواست معترضان ایرانی را برای تغییر رژیم بشنوند و به فریاد آنها برسنند.