حزب کمونیست ایران

حمایت پانزده تشکل صنفی و مدنی از اعتصابهای سراسری کارگران ایران

در حالی که اکنون کارگران ده‌ها شرکت پیمانکار در صنایع مختلف ایران دست به اعتصاب زده‌اند، پانزده تشکل کارگری، صنفی و مدنی در آستانه روز جهانی کارگر ، از این اعتصاب‌ها حمایت کردند.

در بیانیه این تشکل‌های صنفی آمده است: «ما با حمایت از اعتصاب گسترده کارگران پروژه‌ای نفت و گاز و پتروشیمی، بار دیگر و به مناسبت روز معلم و روز جهانی کارگر، با قرار دادن مطالبات دوازده‌گانه‌ منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی، به مثابه خواست‌های حداقلی خود در این قطعنامه، کارگران و معلمان، زنان، دانشجویان و عموم توده‌های ستمدیده مردم ایران را فرا می‌خوانیم با سازمان‌یابی در تشکل‌ها و شوراهای محیط کار و محلات، مبارزات خود را برای گذر از شرایط ضدانسانی موجود و شکل‌دهی به آینده‌ای مبتنی بر تحقق خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه، متکی به اراده و اتحاد و همبستگی خود سازند.»

این تشکل‌های کارگری بار دیگر با یادآوری مطالبات حداقلی خود تاکید کردند: «طبقه کارگر ایران با قرار گرفتن در مرکز ثِقل تحولات سیاسی آتی، قادر خواهد شد افق رهائی‌بخش و تاریخی خود را بطور حداکثری به پیش برد.» گفتنی است  شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحاد بازنشستگان، شورای سازماندهی اعتراضات، کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث)، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد ایران (اهواز)، شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بستا)، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، ندای زنان ایران، شورای بازنشستگان ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، سندیکای نقاشان استان البرز و اتحادیه آزاد کارگران ایران، پانزده تشکل امضاکننده این بیانیه را تشکیل می‌دهند.