حزب کمونیست ایران

حمایت کارگران ساختمانی کردستان از کارگران هفت‌تپه

کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان با صدور بیانیه‌ای از مطالبات کارگران هفت‌تپه حمایت کرد.

بعد از اعتراضات کارگران هفت‌تپه به خصوصی‌سازی و عدم پرداخت معوقات مزدی و بیمه‌ای، کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان با صدور بیانیه ایی ضمن تاکید بر اینکه مطالبات کارگران مشترک است و خصوصی‌سازی دشمن مشترک تمام کارگران ایران است، اعلام کرد،  “دست کارگران هفت‌تپه را می‌فشاریم و در کنار آنها ایستاده‌ایم.”