حزب کمونیست ایران

حمایت کارگران نیشکر هفت تپه از اعتراضات اخیر ایران

روز چهارشنبه 29 آبانماه، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در حمایت از اعتراضات اخیر مردم که در ابتدا در اعتراض به افزایش سه برابری نرخ بنزین آغاز شده بود، دست به تجمع زدند.

این کارگران با برپایی تجمع و راهپیمایی در سطح شهر شوش ضمن حمایت از خواسته های برحق معترضان و محکوم کردم کشتار تظاهرکنندگان، اعلام کردند، به منظور حمایت از اعتراضات مردمی در سراسر کشور و همچنین در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد معوقه خود تا اطلاع ثانوی به سر کارهای خود بازنخواهند گشت. لازم به ذکر است که شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از واگذاری به بخش خصوصی در زمستان سال ۹۴ با مشکلات اقتصادی مواجه شده که تاخیر چند ماهه در پرداخت دستمزد و مزایای کارگران از نشانه‌های آن است.