حزب کمونیست ایران

حملات تروریستی «علی شیمیایی» به مردم ایران

 

علی خامنه ای که اخیرا در رسانه های اجتماعی از او بنام علی شیمیایی یاد می  کنند عامل اصلی و مستقیم حملات گسترده شیمیایی به دختران دانش اموز و به دانشجویان ، حملات شیمیایی در محلات و در وسایل نقلیه عمومی است . حکومت اسلامی با سوزندان چندصد نفر در سینما رکس آبادان بر روی کار امد . هزاران زندانی سیاسی  را اعدام کرد . به هواپیمایی  مسافربری بر فراز تهران شلیک کرده . بر روی زنان اسید پاشیده . حالا هم با مواد شیمیایی به زنان و دختران دانش آموز حمله میکند .

حکومت اسلامی در سوریه و در همکاری با رژیم بعث به شهرها و روستاهای زیادی با مواد شیمیایی حمله کرده ، در همکاری با تروریست های اسلامی به مسموم کردن مخالفان سیاسی پرداخته و برای مرعوب نمودن مردم از هیچ جنایتی دریغ نحواهد کرد .هدف رژیم از حملات سریالی و تروریستی شیمیایی ، ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است . رژیم اسلامی از این طریق در واقع به مخالفان خود می گوید که برای بقای رژیم از مسموم کردن و کشتن کودکان دبستانی و دبیرستانی هم هراسی ندارد .

چند ماه حملات پیوسته شیمیایی به مدارس دخترانه و گسترش ان به دانشگاهها و اماکن عمومی نشان از وحشت عمیق حاکمیت در خیزش انقلابی ژینا است .حاکمان اسلامی می دانند دستگیری و شکنجه ، اخراج از کار و اعدام دیگر کارساز نیست . باید جنایت را در مقیاسی گسترده تر سازمان و اجرا کرد .

گزارشات منتشر شده از مواد شمیایی مورد استفاده در کمپین تروریستی اخیر نشان میدهند که این مواد شیمیایی تنها در اختیار حکومت است . عدم دستگیری عاملین و دستور دهندگان این جنایات ، انکار تروریسم شیمیایی حکومتی و منتسب کردن انها به قدرتهای خارجی نشان میدهند که این جنایات سازمان داده شده از سوی دستگاه حکومت اسلامی است .

این جنایات رژیم اسلامی باید قویا محکوم و رسوا شود . حکومتی که کودکان دبستانی را با مواد شیمیایی هدف قرار میدهد ، یک دستگاه جنایتکار و مافیایی بیش نیست .لازم است همه بخشهای جامعه از شاگردان و کادر فرهنگی مورد اماج تروریستی شمیایی حمایت و پشنیبانی کنند. همه شواهد نشان می دهند که یک تشکیلات منسجم و  سراسری پشت این جریان قرار دارد. چنین تشکیلاتی نمی تواند جز سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم باشد. دستکاه تبلیغ و تحمیق اسلامی با شکست روبرو شده است. سرکوب و زندان دیگر جواب نمی دهد . از اینرو رژیم برای بقای خویش به روشهای غیر متعارف سرکوب روی آورده است.

اما بازداشتن  دست رژیم از تدوام این جنایت سازمان یافته به عمل جمعی در مقیاس توده ای نیاز دارد. شناسایی مزدوران مهاجم و فرماندهان و طراحان این عملیات تروریستی باید به یک خواست فوری و عمومی تبدیل شود .

ظرفیت ارتجاع و جنایت حکومت اسلامی تمامی مرزهای مورد تصور را هم پشت سر گذاشته است. حکومتی که مردم عادی کشور خود را ، کودکان دبستانی را با اقدامات تروریستی  شیمیایی هدف قرار داده به جامعه بشریت و امروزی جهان تعلق ندارد.علی شیمیایی ایران ، دستکاه جنایکار حکومت اسلامی باید جوابگوی این خشونت سازمان یافته باشد.