حزب کمونیست ایران

حمله به تجمع معلمان استان البرز و انجام بازداشتهای گسترده

روز شنبه ۳۰ بهمن ماه، نیروهای امنیتی رژیم به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته البرز حمله کرده و تعدادی از معلمان معترض زن و مرد را بازداشت نمودند.

در بین بازداشت شدگان اسامی خانم‌ها شبنم بهارفر، آزاده مختاری و آجرلو و آقایان جمشیدی، سالمی و شهریاری به چشم می‌خورد. تا لحظه تنظیم خبر، تعداد بازداشت‌ها بالای ۱۵ نفر برآورد شده است.