حزب کمونیست ایران

حمله به پرستاران، وقاحت رژیم جمهوری اسلامی

به گزارش ” ایلنا ” خبرگزاری کار ایران روز چهارشنبه یازدهم تیرماه جمعی از پرستاران زحمتکش مشهد که تعدادی از آنان مبتلا به ویروس کرونا نیز شده اند، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و تأمین امنیت شغلی و استثمار شدید در محل کار، با در دست گرفتن بنر و پلاکاردهایی در مقابل دادگستری شهر مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند. نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی به آنان حمله ور شده، بنر و پلاکاردهایشان را پاره کرده و با باتوم و شوک الکتریکی تعدادی را زخمی و تعدادی را نیز دستگیر ساختند. گرچه روز پنج شنبه دستگیر شدگان با اخذ وثیقه آزاد شدند، اما رژیم اسلامی حتمأ در آینده برای آنان پرونده های جعلی تنظیم می‌کنند و آنان را به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و غیره به بیدادگاههایشان می کشانند.

طی چند سال گذشته و به ویژه در ماههای اخیر و با اوجگیری بی سابقه شیوع ویروس کرونا فشار جسمی و روحی بزرگی بر پرستاران و کادر درمانی وارد شده است. با این حال عدم پرداخت به‌ موقع حقوق و دستمزدها و تهدیدات روزانه کارفرما برای اخراج و عدم وجود امنیت شغلی، مشکلات آنان را چند برابر کرده است. این پرستاران نه تنها خود بلکه خانواده‌هایشان نیز در معرض ابتلا به بیماری قرار می گیرند. متأسفانه تاکنون تعداد زیادی از آنان در حین انجام وظایف و به خاطر عدم دسترسی به امکانات لازم برای پیشگیری، به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند و تعدادی نیز جانباخته اند.

پرستاران حق دارند در مقابل این همه ظلم و استثمار و بی حقوقی و کار پر خطر و خستگی مفرط، در اَشکال گوناگون دست به اعتراض بزنند. این اولین بار و تنها در مشهد هم نیست که پرستاران به عنوان بخشی از طبقه کارگر محروم جامعه که درصف مقدم مبارزه علیه این بیماری قرار دارند، به دلیل برآورده نشدن مطالباتشان دست به اعتراض می‌زنند. در این مدت پرستاران در اهواز تهران رشت، دزفول، یاسوج و بسیاری از جاهای دیگر نسبت به ستمی که به آنان می‌شود دست به اعتراض زده اند. اما این رژیم دزد و فاسد به جای قدردانی و پاسخگویی و تأمین احتیاجات پرستاران، آنان را مورد یورش وحشیانه قرار می‌دهد. این عملکرد سرکوبگرانه رژیم مورد تنفر و انزجار توده های مردم ایران و افکار عمومی در خارج ایران نیز بوده است.

نظام اسلامی سرمایه داری در ایران با تبعیت از نسخه های نئولیبرالی سرمایه داری جهانی و اجرای سیاست خصوصی سازی و کالایی کردن خدمات درمانی در راستای حفظ منافع سرمایه، پرستاران را به شدت مورد ستم و استثمار قرار داده است. طی ده سال گذشته رژیم با سپردن استخدام پرستاران و کادر درمانی به بخش خصوصی و صاحبان سرمایه دار شرکتهای سود جو، شیره جان پرستاران را در مقابل حقوق و دستمزد چند مرتبه زیر خط  فقر مکیده اند.  کارفرمایان با تحمیل قرار دادهای موقت ۸۹ روزه، شش ماهه یا حداکثر یک ساله با درج این بند که کارفرما حق دارد هر وقت خواست بدون پرداخت بازخرید و دادن هرگونه امتیاز، سنوات و غیره، بدون پرداخت بیمه بیکاری پرستاران را اخراج نماید و آنان را از مطالبه حق خود محروم کند. به این ترتیب رژیم اسلامی با اجرای خصوصی سازی دست کارفرمای شرکتهای واسطه در استثمار نیروی کار این انسانهای شریف که آنان را “پرستاران شرکتی” می نامند، باز گذاشته تا با هر اعتراضی به بی حقوقی و استثمار از جانب پرستاران، آنان را اخراج نمایند. خبرگزاری ایلنا روز ۲۵ خرداد و در شرایط فاجعه بار کرونا و کمبود هزاران نیروی انسانی در عرصه پرستاری در سطح کشور از اخراج ۷۰۰ نفر از پرستاران چند بیمارستان به بهانه کرونا خبر داد. تنها در دزفول ۳۵ نفر از پرستارانی که روحانی ریاکارانه از آنان به عنوان “شهید خدمت” نام می‌برد را به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن سه ماهه دستمزدهای معوقه شان اخراج کردند.

مقامات مسئول حکومت اسلامی با خصوصی سازی و سپردن کار پرستاران به شرکتهای واسطه که پوششی برای رانتخواری خودشان می باشد، خود در این استثمار سهم دارند. یکی از عمده ترین این شرکتها، شرکت “آوای سلامت” است که هیأت امنای آن همان مقامات وزارت بهداشت رژیم هستند و سرمایه آن نیز پول وزارت بهداشت است. مطابق این سیاست استثمارگرانهِ رژیم اسلامی، از سال ۹۳ در همه شهرها مرتبأ بر تعداد پرستاران شرکتی نسبت به پرستاران استخدام رسمی افزوده می شود. اینک در ایران حدود ۴۰ درصد پرستاران شرکتی هستند و هر روزه با اخراج و برکناری و بازنشسته شدن، شماری از پرستاران استخدام دولتی را با پرستاران شرکتی جایگزین می کنند. به این ترتیب شرکتها خصوصی با به کار گیری نیروی کار ارزان کسانی که دوره های لازم را نگذرانده اند و تخصصی هم در کار ندارند، ضمن استثمار وحشیانه نیروی کار آنها، با جان مردم مریض نیز بازی می کنند. 

این رژیم ورشکسته نه تنها از پرداخت حقوق و دستمزد پرستاران و کادر درمانی خودداری می‌کند، نه تنها با وجود احتیاج شدید به کادر درمانی از استخدام آنها خودداری می نماید، حتی از تأمین الکل و اکسیژن و دیگر مواد اولیه لازم برای بیمارستانها نیز سر باز می‌زند. اما در مقابل برای تداوم حاکمیت ضد انسانی و دیکتاتوری خودش در صدد گسترش نیروی نظامی و امنیتی برای سرکوب مردم معترض و خرید تسلیحات و ارسال کمک مالی به جریانات اسلامی تروریست وابسته به خود در کشورهای دیگر است. حکومتی که از تأمین ماسک و اکسيژن برای بیمارستانهای کشور عاجز است، رهبرش با دست و دل بازی در یک قلم دویست میلیون یورو به سپاه قدس برای تداوم اقدامات تروریست اختصاص می دهد. صدها میلیون دلار را صرف افزایش برد موشکی و پرتاب ماهواره می کند.

اما از سوی دیگر در مقابل این تعرض ضد انسانی جمهوری اسلامی به پرستاران، کارگران و دیگر اقشار ستمدیده و انسانهای آزادیخواه و پیشرو در جامعه از خواستها و مبارزات پرستاران حمایت و پشتیبانی کرده و می‌کنند. اقدامات سرکوبگران رژیم هار اسلامی را محکوم می نمایند. تشکلهای کارگری و دیگر اقشار اجتماعی با انتشار بیانیه و اطلاعیه حمله نیروهای رژیم اسلامی به پرستاران را محکوم و از مطالبات آنان پشتیبانی به عمل آورده اند.