حزب کمونیست ایران

حمله راکتی به یک شرکت نفتی خارجی در جنوب عراق

منابع محلی در عراق روز سه‌شنبه 7 دیماه از تیراندازی افراد ناشناس و حمله راکتی به مقر یک شرکت نفتی خارجی در جنوب این کشور خبر دادند.

در همین خصوص مسئول ارتباطات یک شرکت نفتی دولتی در استان ذی‌قارِ عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مقر شرکت چینی “زپیک” روز سه شنبه با شلیک گلوله‌ و پرتاب گلوله‌های آر‌پی‌جی هدف قرار گرفت.» وی سپس یادآور شده که فعالیت شرکت چینی یاد شده روی میدان نفتی الغراف واقع در شمال شهر ناصریه متمرکز شده است.ماموریت شرکت چینی «زپیک» بر اساس قراردادی که با مقامات عراقی به امضا رسانده حفر چاه در میدان نفتی الغراف عنوان شده است.