حزب کمونیست ایران

حمله ماموران اجرائیات کرمانشاه به کبسه این شهر

روز چهارشنبه 25 تیر ماه در جریان حمله ماموران اجرائیات کرمانشاه به شماری از کسبه شهر، ضمن غارت اموالشان شماری از آنان مورد ضرب و شتم قرار دادند.

براساس ویدئویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، بیش از 200 تن از ماموران سیاه پوش اجرائیات شهرداری کرمانشاه به کسبه و مغازه داران شهر حمله و تابلوها و چادرهای های حفاظتی مغازه هایشان را به غارت برده و بصورت گروهی به ضرب و شتم مغازه داران پرداختند.