حزب کمونیست ایران

حمله ماموران شهرداری به دستفروشان قلعه حسن خان

روز یکشنبه ۴ اسفندماه ماموران شهرداری در قلعه‌حسن‌خان(شهرک قدس) با چوب و چماق و چاقو و باتوم به دستفروشان این شهر حمله کردند.

به گفته شاهدان عینی در جریان این تهاجم وحشیانه که با شلیک هوایی همراه بود، یک دستفروش مجروح شد. در این درگیری مردم و جوانان به کمک دستفروشان محروم شتافتند و با ماموران درگیر شدند. گفته می شود ماموران سد معبر شهرداری قلعه حسن خان به بهانه سد معبر توسط دستفروشان با زنجیر و چماق و باتوم به جان آنان افتادند.