حزب کمونیست ایران

حمله مرگبار اسلامگرایان به شمال بورکینافاسو

روز سه شنبه 3 دیماه، در حمله افراد مسلح یک گروه تندرو اسلامی به منطقه‌ایی در شمال بورکینا‌فاسو، دست‌کم ۳۵ غیرنظامی کشته شدند.

به گفته مقام‌های دولتی گروه بزرگی از شبه‌نظامیان اسلام‌گرا به‌طور همزمان به یک مرکز نظامی و جمعیت غیرنظامی حمله کردند. به گفته مقامات دولتی این حمله یکی از مرگ‌بارترین حملات طی پنج سال گذشته بوده است. طی سال‌های گذشته برخی از جریان‌های اسلامی تندرو در پیوند با داعش، در بورکینافاسو و برخی از کشورهای همسایه فعال بوده است. گفتنی است به دنبال این حمله  رئیس جمهوری  بورکینا‌فاسو برای دو روز عزای ملی اعلام کرده است.