حزب کمونیست ایران

حمله مرگبار اسلامگرایان در شرق کنگو

 بنا بر گزارش منتشره، روز شنبه اول شهریور ماه شبه‌نظامیان اسلام‌گرا در حمله به دو روستا در شرق کنگو ۱۳ نفر را کشتند.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، نیروهای دموکراتیک متحد از سال ۲۰۱۹ تا‌کنون، بیش از ۱۰۰۰ غیرنظامی را کشته‌اند. به گفته کدخدای یکی از این روستاها، شبه‌نظامیان در این حمله دست‌و‌پای روستاییان را بستند و سپس آنها را به رگبار بستند.  گفته می شود در میان کشته شدگان چندین کودک نیز به چشم می خورند.