حزب کمونیست ایران

حمله مرگبار به نمازگزاران مسجدی در نیجریه

روز جمعه 19 آذر ماه در اثر حمله مردان مسلح به صف نمازگزاران مسجدی در روستایی در نیجریه دستکم ۱۶ نفر کشته شدند.

همچنین گزارش شده که تعدادی هم در اثر این حمله مجروح شدند. یک مقام رسمی در ایالت نیجر گفته است حمله کنندگان پس از حمله یک فرد دیگر را هم در جاده به گلوله بستند و کشتند. همچنین گفته می شود اوایل هفته گذشته در اثر حمله افراد مسلح به یک اتوبوس در ایالت سوکوتو ۲۳ مسافر در آتش سوختند.