حزب کمونیست ایران

حمله مرگبار به یک بار در مکزیک

روز چهارشنبه 6 شهریور ماه، در پی حمله افرادی مسلح ناشناس به یک بار در مکزیک 23 نفر کشته شدند.

بر اساس این گزارش، افرادی مسلح  با حمله به بار “کابالو بلانکو” در شهر “کواتزاکوالکوس” واقع در جنوب شرقی مکزیک به سوی حاضران در محل تیراندازی کردند. در پی این حمله 23 نفر کشته و 13 نفر دیگر نیز زخمی شدند. به گفته مقام‌های مکزیک، این حمله یکی از پرتلفات‌ترین خشونت‌ها از زمان روی کار آمدن دولت فعلی این کشور از دسامبر ۲۰۱۸ تاکنون بوده است. انگیزه افراد مسلح در حمله به این بار و انجام چنین جنایاتی اطلاع دقیقی منتشر نشده است.