حزب کمونیست ایران

حمله مرگبار در شمال شرق چین

به گزارش رسانه ها روز یکشنبه ۷ دیماه، دستکم ۷ نفر بر اثر ضربات چاقوی یک مهاجم در شمال شرق چین کشته شدند.

براساس این گزارش هفت نفر دیگر هم در این حمله مجروح شدند. این حادثه در یکی از شهرهای استان لیائونینگ اتفاق افتاد. خبرگزاری “شینهوا” گزارش کرده که پلیس یک مظنون را در این رابطه دستگیر کرده، هر چند که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. جزییات بیشتری در مورد تلفات این حادثه گزارش نشده است.