حزب کمونیست ایران

حمله مسلحانه مرگبار به یک مرکز توانبخشی در مکزیک

برپایه گزارش منتشره، روز پنجشنبه 12 تیر ماه در پی حمله مسلحانه به یک مرکز توانبخشی در مکزیک 24 نفر کشته شدند.

بموجب اخبار مندرجه در مطبوعات مکزیک، در حمله مسلحانه به یک مرکز توانبخشی ترک اعتیاد در شهر “ایراپواتو” دستکم 24 نفر جان باخته و 7 نفر دیگر نیز مجروح شده اند. رئیس اداره شهربانی ایراپواتو در این خصوص گفته است: مهاجمین با خودروها به مرکز توان بخشی آمده و هنوز دلایلی در مورد اینکه این حمله از سوی چه کسانی ترتیب یافته ، بدست نیامده است.