حزب کمونیست ایران

حمله پلیس آمریکا با خودرو به معترضان در آمریکا

بنا به گزارش منتشره، در تظاهرات روز پنج شنبه 24 مردادماه، جمعی از معترضان که خواستار تعطیلی اداره گمرک و مهاجرت و بازداشتگاه‌های محل نگهداری مهاجران بودند، مورد یورش پلیس این کشور قرار گرفتند.

جمعیت معترضین در بیرون زندانی در ایالت «رودآیلند» آمریکا با هجوم وانت سیاهِ متعلق به این زندان روبرو شد و برخی از معتراضان روانه بیمارستان شدند. انان دراین اعتراض خواستار تعطیلی اداره گمرک و مهاجرت آمریکا و بازداشتگاه‌های محل نگهداری مهاجران در سراسر آمریکا هستند.  گفتنی است از زمانی که ترامپ در کاخ سفید حضور دارد، ده‌ها هزار پناهجو در مرزهای جنوبی این کشور بازداشت شده و به اردوگاه‌ها منتقل شده‌اند. بسیاری از گروه‌های حقوق بشری غیردولتی در آمریکا و خارج از این کشور خواستار توقف برنامه‌ها ضدمهاجرتی ترامپ شده‌ و آن را ضدانسانی توصیف کرده‌اند.