حزب کمونیست ایران

حمله پلیس ایتالیا به پناهجویان در استان فوجا

روز شنبه 16 آذرماه پلیس ایتالیا به صف پناهجویان معترض که در منطقه آسی در استان فوجا دست به تجمع زده بودند یورش برده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد.

پناهجویان متعرض راه‌های ورود و خروج مرکز تجاری این منطقه را بستند و به مدت یک ساعت از  رفت و آمد خودرو‌ها ممانعت کردند. در جریان این تجمع نیرو‌های پلیس ضد شورش به تجمع کنندگان یورش برده و به سوی آنان گاز اشک آور شلیک کردند. گفتنی است این پناهجویان خواستار برخورداری از خانه، مدارک شهروندی و بهبود شرایط اشتغال خود هستند.