حزب کمونیست ایران

 حکم دسته‌جمعی دادگاه رژیم برای مبارزین دهلران

دادگاه رژیم در ایلام در حکمی دسته‌جمعی ۲۲ تن از مبارزین بازداشت شده در دهلران را به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی در مجموع به ۷۴ سال زندان محکوم کرد.

این حکم دسته‌جمعی از سوی شعبه دوم دادگاه ایلام به استناد گزارشی صادر شده که به امضای سی مامور انتظامی رسیده و شامل ۲۲ معترضی است که در جریان تظاهرات غروب ۳۰ شهریور ماه دهلران در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی، بازداشت شده بودند. در بخش دیگری از کیفرخواست نیز معترضان دهلران به «اجماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی» و همچنین «عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت‌هایی در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت» متهم شده‌اند.