حزب کمونیست ایران

حکومت اسلامی ایران ناتوان از تامین امنیت خود، کارآزموده در مقابل سلب امنیت از مردم

حکومت اسلامی ایران در رده ناتوان ترین حکومت‌های منطقه و جهان در زمینه حفظ امنیت درونی خویش است و در سالهای اخیر ضربه های کاریِ کشنده ای در این زمینه خورده است. حکومتی که بالاترین ترین سردار نظامی او در مقابل چشمان مردم جهان کشته می شود، در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها، دانشمندان هسته ایش یکی بعد از دیگری ترور می شوند، قرارگاههای اتمی و نظامی اش یکی پس از دیگری هک شده و منفجر می گردند، تُن تُن اسناد امنیتی آن از مخفیگاهها بیرون آمده و به کشور دیگر منتقل می شوند، دوربینهای مراقبت امنیتی ترین زندان سیاسی او ( زندان اوین) ، در تهران هک شده و تصاویر شکنجه و هتک حرمت به زندانیان سیاسی، به مردم  جهان نشان داده می شود، چنین حکومتی با این درجه از زبونی، اما در برابر اعتراض مسالمت آمیز مردم به درندانه ترین رفتار متوسل می شود و در برابر اسیرانِ دست بسته در زندان بالاترین “اِقتدار” را از خود نشان می دهد.

رژیم همواره تلاش می کند، میزان کارآئی دستگاههای امنیتی خود را به رخ مردم بکشد. اما واقعیات عکس آنرا نشان می دهد. برای دستگاههای نظامی و امنیتیِ رژیم جمهوری اسلامی کشتار زندانیانِ دست بسته در زندانها و انجام شکنجه های هولناک آسان است، اما حفاظت از جان کارشناسانِ مهمترین و پرخرج ترین پروژه های نظامیش مشکل است. به بند کشیدن فعالین مدنی آسان است، اما از حفظ جان مهره های کلیدی چون قاسم سلیمانی و ابومهندس و فخری زاده، ناتوان است. لشکریانش را میتواند در خیابانها به جان صف اعتراضِ مسالمت آمیز مردم بیاندازد، اما در مقابلِ  یک تیم عملیاتی که در روز روشن راه را بر دانشمند اتمی او می بندند، وی را میکشند و صحنه عملیات را به سرعت ترک می کنند، ناتوان است. اینگونه عملیات ها که تاکنون موارد مشابه متعدد هم از آنها اجرا شده است، افسانه قدرتمندیِ سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی را که مدام مردم را با آن می ترسانند، نقش بر آب می کند. مدتی پیش وزیر امور خارجه سابق رژیم  جواد ظریف شِکوه می کرد که دویست مورد حملات به نیروهای سپاه قدس را از زبان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شنیده و او از آن بی اطلاع بوده است !

در طی چند دهه، حکومت اسلامی نتوانسته است امنیت سران رژیم و مهره های اصلی آنرا آنگونه که انتظار می رفت، تامین نماید و بسیاری از مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامیِ حکومت توسط مخالفین رژیم از بین رفته اند . آنچه در سال‌های اخیر دیده می شود نفوذ روز افزون  سرویس های جاسوسی ، خرابکاری ، ترور و از بین بردن امکانات انسانی، فنی و اطلاعاتی رژیم بوده است  اینک بعد از چهار دهه از در قدرت بودن باند مافیایی اسلامی ایران نه تنها بخش عمده مردم هیچگونه امنیت کاری، سلامتی و سیاسی ندارند، بلکه رژیم قادر به تامین امنیت زندان اوین و دیگر مراکز سرکوب خود هم نیست. رژیم جمهوری اسلامی که در مقابل سازمانهای اطلاعاتی رقیب، این چنین به زانو درآمده است، در سلب امنیت از مردم ایران در ردیف اول رژیمهای سرکوبگر جهان قرار دارد. بی کفایتی و عدم مسئولیت در مقابل کرونا، گسترش اعتیاد، فقر،تن فروشی، سرکوب ملتهای ساکن ایران، آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق برابر زن و مرد، ترور و اعدام و آواره کردن نزدیک به ده درصد جمعیت ایران  تنها چند نمونه از کارکرد جمهوری اسلامی در سلب امنیت از مردم ایران است.

تازه ترین نمونه، ضعف دستگاههای اطلاعاتی رژیم از انتشار بیرونی  فیلم های زندان اوین (یکی از امنیتی ترین زندانهای رژیم) است.  در این زندان تاکنون هزاران زندانی سیاسی مورد شکنجه قرار گرفته و اعدام شده اند. در چند دقیقه فیلمی که تا به حال از هک کردن دوربین های مدار بسته زندان اوین پخش شده است، ضرب و شتم زندانیان سیاسیِ دست و پا بسته شده، کشاندن زندانی بیهوش بر روی زمین و رد شدن آخوندی بدون هیچ اعتنایی از روی زندانی بیهوش شده و تلاش برای خودکشی زندانی دیگر، دیده می شود . چهره زندانبان و شکنجه گران بر روی تلویزیون‌ها ظاهر می شوند و مردم می توانند با چشم خود و مستقیم خشونت و بربریت اسلامی را در حق زندانیان سیاسیِ دست و پا بسته و یا بیهوش شده را ببینند.

اگر در چند دقیقه فیلمِ بدست آمده از زندان اوین آن همه قِساوت و خشونت دیده می شود، می توان حدس زد در یک روز، در یک هفته و ماه و سال، در چهل سال گذشته چه فجایع و جنایاتی علیه زندانیان سیاسی در این زندان اتفاق افتاده است. بیش از چهل سال است حکومتِ طالبان شیعه در ایران بر اِریکه قدرت نشسته است و اینک مردم جهان و سازمانهای حقوق بشری می توانند بربریت این رژیم را در زندان‌ها و علیه زندانیان سیاسی مشاهده کنند .

مردمِ شریف و هوشیار ایران دیر یا زود با سرنگون کردن حکومتِ فوق ارتجاعیِ اسلامی ایران، دربِ همه زندان‌ها را باز خواهند کرد و با آزاد کردن همه زندانیانِ سیاسی و  تبدیل زندان اوین و دیگر مراکز شکنجه و اعدام به موزه هایی که بیانگر خشونت و بربریت حکومت اسلامی باشند، از این تصاویر و دیگر مدارک شکنجه و اعدام استفاده خواهند کرد تا رهبران رژیم را به دلیل جنایات علیه بشریت به محاکمه بکشانند .