حزب کمونیست ایران

خارج شدن بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب از صحن علنی مجلس

روز یکشنبه 22 مرداد ماه، نمایندگان مجلس رژیم با تقاضای رسیدگی به لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی “بررسی در کمیسیون به جای صحن” موافقت کردند.

این تصمیم مجلس به معنی آن است که بحث و گفتگو در باره لایحه در یک کمیسیون مشترک از چند نهاد با نظارت ارگان های امنیتی پیش خواهد رفت و مردم در جریان مباحثی که مرتبط با زندگی‌شان است قرار نخواهند گرفت. طبق تصمیم مجلس مباحثات مرتبط با تصویب این لایحه نیز از رسانه‌های جمعی از جمله رادیو پخش نخواهد شد. این لایحه مجازات‌های جدید و جریمه‌های سنگین چندین میلیون تومانی برای سرپیچی از حجاب اجباری در نظر گرفته است. درهمین حال برخی از کاربران شبکه های اجتماعی درباره علت بررسی و تصویب غیر علنی لایحه حجاب و عفاف می گویند: نمایندگان مجلس شجاعت ندارند لایحه حجاب را علنی بررسی کنند؛ می دانند که مردم مخالف آن هستند و نمایندگان نمی‌خواهند با واکنش‌های منفی مردم روبه‌رو شوند. گفتنی است تاکنون علیرغم تمام اقداماتی که حکومت علیه زنان انجام داده، نتوانسته مقاومت تاریخی آنان در مقابل حجاب اجباری را در هم بشکند. از آغاز اعتراضات در سال گذشته، حضور زنان بدون حجاب در فضای عمومی به کابوس حکومت تبدیل شده و هر روز که می گذرد بر شمار زنان بدون حجاب افزوده می شود.