حزب کمونیست ایران

خاکریز اول رژیم اسلامی  با مبارزه زنان در حال سقوط است


علی اصغر گرجی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم در همایش  جمعی از زنان حزب الهی گفته است: “اولین خاکریز حکومت اسلامی حجاب زنان است“. در همین رابطه محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، در نشست تبیین شاخص‌هایعفاف و حجابگفته است: «می‌گویند چرا آنقدر به تار مو گیر می‌دهید؟ اگر این دیوار فرو بریزد بقیه دیوارهای نظام هم فرو می‌ریزنداین گفته ها اگر چه تمام حقیقت بیان نمی کنند، اما بخشی از حقیقتی هستند که کارگزاران رژیم هم آنرا دریافته اند.

طی چند دهه گذشته حجاب اسلامی از نظر سران رژیم همواره خاکریز اول حکومت اسلامی تلقی شده است. آخوند مطهری از نظریه پردازان حکومت اسلامی در سالهای اول برقراری حکومت اسلامی همین تعبیر را در مورد حجاب بکار برده و گفته بود:  خاکریز مقدم ما در برابر دشمن حجاب ما است” . از آن هنگام تا کنون از خامنه ای تا آخوند های سیار مساجد بر این باورند که پوشش زنان و حجاب اجباری سنگر و خاکریز اول حکومت اسلامی است و اگر این سنگر سقوط کند سنگرها و خاکریزهای دیگر هم دومینو وار سقوط خواهند کرد .

حکومت اسلامی از خمینی تا امروز هر آنچه را که در توان داشتند برای حفظ و تحمیل حجاب اجباری بکار گرفتند. زنان هم طی 43 سال مبارزه ای ماراتونی علیه حجاب ، علیه تبعیض جنسیتی، علیه بی حقوقی و برای رسیدن به برابری و آزادی، امروز  به نقطه ای رسیده اند که امید سقوط این خاکریز اول رژیم اسلامی در دسترس قرار گرفته است .

طی دو هفته گذشته از مجلس خبرگان تا امامان جمعه ، از نمایندگان مجلس اسلامی تا صدا و سیمای رژیم ، از ریز و درشت سخنگویان حکومت، یکی بعد از دیگری زنان را تهدید کردند ، پیامک های تهدید آمیز برای بخش زیادی از مردم فرستادند ، یک حکومت نظامی اعلام نشده در بسیاری از از مناطق حساس شهری ایجاد کردند، تعدادی از زنانی را که حجاب خود را دور ریخته و در شهر بدون حجاب  حضور داشته را دستگیر و روانه زندان‌ها کردند، اما با وجود همه این اقدامات زنان بسیاری از گوشه و کنار ایران و از هر سن و قشری و با حمایت چشمگیر مردان در بدور انداختن حجاب پیشقدم شدند.  این عکس العمل جسورانه زنان  سران و سخنگویان رژیم را به وحشت انداخته و شکاف درونی جناح‌های مختلف قدرت را نمایان تر کرده است.

زنان ایران و بخش قابل توجهی از آنان با حمایت مردان و نیروهای آزادیخواه و برابری طلب عزم خود را جزم کرده اند که به تبعیض  و اپارتاید جنسیتی پایان داده و دخالت حاکمان مرتجع را در نوع پوشش زنان محکوم و غیر قابل قبول اعلام کنند . زنان با صدای بلند و جسورانه و علنی اعلام می کنند که قوانین عقب افتاده شرعی و اسلامی که تمامی حقوق اولیه و انسانی زنان را سلب و  آنان را تحقیر می‌کند باید لغو و غیر قانونی شوند

تبعیض و خشونت قانونی و فرهنگی ، چه از سوی حکومت و نهادهای قدرت ، چه از سوی اراذل و اوباش اسلامی که توسط شبکه مساجد و امام جمعه ها سازمان داده شده اند و چه در خانواده باید لغو و غیر قانونی اعلام گردند و خشونت کلامی و فیزیکی علیه زنان جرم و قابل پیگرد باشد.

فتح قریب الوقوع اولین خاکریز حکومت اسلامی و لغو حجاب اجباری، زنان و جامعه را چندین گام به آزادی و برابری نزدیکتر خواهد کرد و آزادی پوشش سرآغاز تحقق برابری بیشتر زن و مرد در همه امور اجتماعی ، اقتصادی ، قانونی و خانوادگی خواهد بود  .

ترس و تلاش حاکمیت در  پشت اولین خاکریز حکومت اسلامی، عملا برای جلوگیری از تحقق خواستهای پایه ای تر زنان در امور خانواده از جمله در حق طلاق ، حق سرپرستی فرزندان ، حق سفر، حق قضاوت، ممنوع کردن ازدواج کودکان زیر هیجده سال ،  مزد برابر در برابر کار برابر، لغو سنتهای ارتجاعی صیغه و چند همسری، اعمال مجازاتهای قانونی علیه هر گونه خشونت کلامی و فیزیکی علیه زنان چه در خانواده و چه در اجتماع و دیگر حقوق پایه ای زنان است .

زنان با بدست آوردن آزادی پوشش و مبارزه در راه تحقق برابری جنسیتی یکی از پایه های حاکمیت اسلامی را به عقب نشینی و شکست می کشانند و شکست پذیری و امکان سرنگونی این حکومت مرتجع در برابر مردم  را به صورت عریان و روشن به نمایش خواهند گذاشت . وظیفه هر انسان و بویژه هر مرد شریف و آزاده ای است که حامی و شریک مبارزه زنان برای عدالت و برابری جنسیتی باشد .