حزب کمونیست ایران

خروج نیروهای آمریکا و ائتلاف از پایگاه تاجی عراق

به گزارش منتشره روز یکشنبه 2 شهریور ماه، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، پایگاه “تاجی” را ترک کردند و کنترل کامل آن را به نیروهای عراقی دادند.

این پایگاه در ۲۷ کیلومتری شمال بغداد، یکی از پایگاه‌های هوایی بزرگ آمریکا در سال‌های اخیر بود و بارها هدف حمله قرار گرفته بود. آمریکا در سال جاری میلادی هشت پایگاه خود را در خاک عراق ترک کرده است.  شمار نیروهای آمریکایی در عراق، اوایل امسال حدود پنج هزار نفر و نیروهای ائتلاف حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر برآورد شده بود. این نیروها به درخواست دولت عراق برای کمک به مقابله به داعش در عراق حضور داشتند.