حزب کمونیست ایران

خروج پرواز هواپیمایی کاسپین از باند فرودگاه ماهشهر

پرواز شماره ۶۹۳۶ تهران ماهشهر متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین که ساعت ۶ و ۳۵ دقیقه بامداد دوشنبه تهران را به مقصد ماهشهر ترک کرده بود، هنگام فرود در فرودگاه ماهشهر از باند خارج شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان درباره خروج پرواز شماره ۶۹۳۶ تهران‌ماهشهر از باند گفت: “خوشبختانه مسافران همگی در سلامت هستند و بررسی دقیق این موضوع توسط کارشناسان در حال انجام است.” به گفته نامبرده، این هواپیما از نوع بوئینگ با ۱۳۶ مسافر در ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه بر باند فرودگاه ماهشهر فرود آمد که دچار این سانحه شد.