حزب کمونیست ایران

خرید و فروش نوزاد در بیمارستان‌های ایران

گزارش ها حاکی از ان است، در ایران خریدوفروش نوزادان در بیمارستان‌ها به علت گسترش شدید فقر و محرومیت‌های اجتماعی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی رو به افزایش است.

در گزارشی آمده است، مادرانی که می‌خواهند نوزاد خود را واگذار کنند، در بیمارستان می‌گویند که هویت و شناسنامه‌ای‌ ندارند، بنابراین با هویت مادری که قرار است نوزاد را در اختیار بگیرد، وضع حمل می‌کنند و پولی را که می‌خواهند می‌گیرند. گفتنی است، قیمت نوزادان بستگی به شرایط دارد و حتی اینکه چهره زن باردار زیبا باشد یا نه نیز در این قیمت‌ها تاثیرگذار است، اگر مادر تغذیه مناسبی داشته باشد، قیمت بالا می‌رود و قابل ذکر است دلالانی در این زمینه شروع به فعالیت کرده اند.