حزب کمونیست ایران

خشم آرژانتین از حضور محسن رضایی در نیکاراگوئه

حضور محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت رژیم، در مراسم تحلیف ر‌ئیس جمهوری جدید نیکاراگوئه خشم و انتقاد شدید دولت آرژانتین را بر انگیخته است.

آرژانتین با طرح این ادعا که مقام ایرانی یاد شده در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ مرکز یهودیان در شهر بوئنوس‌آیرس دست داشته نسبت به حضور وی در یک مراسم دولتی در نیکاراگوئه به شدت انتقاد کرده است. دادستان‌ها و دستگاه قضایی آرژانتین بارها ایران را به دست داشتن در انفجار آمیا که ۸۵ کشته برجای گذاشت، متهم کرده‌اند، اتهامی که رژیم تهران همواره آن را رد کرده است.