حزب کمونیست ایران

خشکاندن تعمدی دریاچه‌ ارومیه از سوی رژیم

بنابر گزارشی که روز چهارشنبه 16 شهریور ماه، در یکی از خبرگزاری های داخلی منتشر شده است، علت خشکاندن دریاچه ارومیه تعمدی بوده و بدلیل بدست آوردن منابع لیتیوم در بستر دریاچه های آب شور ایران عنوان شده است.
در همین گزارش آمده است که: علت مخالفت با احیای ‎دریاچه ارومیه و دریاچه نمک قم و … وجود لیتیوم در بستر این دریاچه‌هاست و سود فروش هرکیلو لیتیوم با نرخ ۱۶۰ دلار است. همچنین در خبری دیگر، نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه فاش کرد: پرداخت حقوق و خرید خودرو در ٣ استان با اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته است. در همین راستا باید گفت که سودخواهی و منفعت شخصی سران رژیم به جایی رسیده است که اگر تمام اکوسیستم ایران را نابود کنند سیری پذیر نخواهند بود.