حزب کمونیست ایران

خطر از دست دادن بینایی علی عبدی در بازداشتگاه اوین

طبق گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان،”علی عبدی” در بازداشتگاه سپاه پاسداران زندان اوین در خطر از دست دادن بینایی قرار دارد

گفتنی است، “علی عبدی” را ماموران امنیتی اول تیر ۱۴۰۲ در اصفهان بازداشت و به بند دو الف زندان اوین که زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران است، منتقل کردند. همچنین گفتنی است، وضعیت جسمی علی عبدی نامناسب شده است و او به دلیل عدم دریافت خدمات پزشکی مناسب در آستانه نابینایی کامل قرار دارد.