حزب کمونیست ایران

خطر اعدام قریب الوقوع یک زندانی سیاسی دیگر در سنندج

 

به گزارش سازمان حقوق بشری هه نگاو، پرونده زندانی سیاسی حیدر قربانی با قید فوریت به اجرای احکام دادسرای سنندج جهت اجرای حکم اعدام ارجاع شده است و اجرای حکم وی طی روزهای آتی بالقوە می باشد.

به گزارش منتشره، روز پنجشنبە ١٦ مرداد ٩٩ حکم اعدام “حیدر قربانی” زندانی سیاسی اهل کامیاران از سوی شعبە ٢٧ دیوان عالی رژیم تایید و این حکم بە وکلای وی ابلاغ گردید. حیدر قربانی بهمن ماه سال گذشتە از سوی شعبە یکم رژیم در سنندج بە ریاست بە اتهام “اقدام علیه نظام” و “همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم” بە اعدام محکوم شدە و این حکم در تاریخ ٨ بهمن ٩٨ در زندان مرکزی سنندج رسما بە وی ابلاغ گردید.  حیدر قربانی مهرماه سال ١٣٩٥ بە همراه برادر زنش”محمود صادقی“ کە اهل روستای ”بزوش“ کامیاران می باشند از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و هم اکنون در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشند.