حزب کمونیست ایران

خطر شیوع وبا در مناطق سیل‌زده استان کرمان

بنابه گزارشات منشتر شده، پایین آمدن سطح بهداشتی مناطق سیل‌زده باعث افزایش زمینه برای شیوع وبا شده است.

نزدیک به ۱۰ روز از سیل ویرانگر در استان کرمان می‌گذرد. تردد به بیشتر روستاهای سیل‌زده هنوز هم به دشواری صورت می‌گیرد. خراب شدن جاده‌های مواصلاتی، پل‌‌ها و قطع آب و برق روستاها، زمینه بروز بیماری‌های واگیردار را افزایش داده است. کارشناسان بهداشت هشدار می‌دهند، در صورت استمرار این وضعیت احتمال گسترش بیماری‌های انگلی، شیوع وبا ، مار و عقرب‌گزیدگی وجود دارد.گفته می شود وضعیت داروییِ خانه‌های بهداشت این منطقه پیش از سیل هم خوب نبود. اما بعد از وقوع سیل این وضعیت به وخامت گراییده است.