حزب کمونیست ایران

خطر قریب الوقوع دیپورت ۲۰ پناهجوی ایرانی در ترکیه به ایران

شبکه حقوق بشری کردستان روز جمعه 3 شهریورماه گزارش داد که به دستور مقامات کمپ شهر ادرنه ترکیه دست‌کم ۲۰ پناهجوی سیاسی ایرانی برای بازگشت اجباری، به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش،شهلا چورکه،همسر امیر کهریزی،یکی از پناهجویان سیاسی در این کمپ خبر داد:همسرش در یک تماس کوتاه تلفنی وی را مطلع کرده است که امیر به همراه ۱۹ پناهجوی سیاسی ایرانی برای انتقال فراخوانده شده اند.امیر کهریزی،فعال سیاسی اهل کرمانشاه روز ۱۷ اردیبهشت سال جاری به سمت اروپا در آب‌های یونان توسط پلیس بازداشت و به ترکیه دیپورت شده و در معرض خطر بازگرداندن به ایران قرار گرفته است.با آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران و افزایش تعداد پناهجویان سیاسی در ترکیه،فعالان مدنی در موارد مختلف از بازگرداندن برخی از این پناهجویان توسط دولت ترکیه به ایران خبر داده‌اند.این در حالی است که به گفتة پناهجویان، در صورت بازگشت به ایران،آنها دست‌کم با خطر زندان و شکنجه روبرو خواهند شد.