حزب کمونیست ایران

خطر مرگ هزاران کودک یمنی بر اثر گرسنگی

سازمان نجات کودکان در جدیدترین تحقیقاتش اظهار داشته، که بیش از 10 میلیون کودک یمنی در خطر مرگ بر اثر گرسنگی قرار دارند.

سازمان نجات کودکان با تحلیل داده‌های آماری سازمان ملل بر اساس “نرخ مرگ و میر در اثر کمبود غذایی” برآورد کرده است که از ماه آوریل سال ۲۰۱۵ تا ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی هشتاد و چهار هزار و ۷۰۱ کودک زیر پنج سال یمنی جان خود را از دست داده اند. مدیر بخش یمن در سازمان نجات کودکان در این باره اظهار داشته که‌ “در برابر هر کودک که با اصابت گلوله یا بمب کشته می‌شود دهها تن دیگر از گرسنگی می‌میرند و این امری است که می‌توان تماما از آن پیشگیری کرد.” همچنین گزارش اخیر سازمان ملل متحد اعلام کرده که در حال حاضر حدود  10 میلیون نفر در یمن با خطر گرسنگی روبرو هستند.