حزب کمونیست ایران

خمینی برگشت، ۶ میلیون ایران را ترک کردند! سخنی به مناسبت سالگرد بازگشت خمینی به ایران

چهل و چهار سال پیش در چنین روزهائی پس از آنکه واسطه های معامله با آمریکا به خمینی اطمینان دادند که آمریکا مانع هرگونه اقدام نظامی ارتش شاه بر علیه او و جریان اسلامی تحت رهبری او خواهند شد، با هواپیمای فرانسوی به ایران بازگشت و از آنروز فاجعه بارترین دوره تاریخ معاصر ایران رقم خورد و مشروعه چیان شکست خورده دوران مشروطیت قدرت را به دست گرفتند.

خمینی و همفکرانش که دو دهه قبل در رساله ها، سخنرانی ها و بویژه در کتاب توضیح المسایل، مختصات حكومت مذهبی شیعه و نظریه ولایت مطلقه فقیه را ترسیم کرده بودند، این بار  در عدم آمادگی و غفلت مردم مجال یافتند نابهنگام ترین و مرتجع ترین  حکومت مذهبی منطقه را از حرف به عمل در بیاورند.

چهل و چهار سال سرکوب و  جنایت  حاکمان اسلامی، ایران را به زندانی بزرگ برای اکثریت مردم آن تبدیل کرد. از همان فردای روی کار آمدن حکومت اسلامی در سال ۱۳۵۷ مردم کردستان مورد تهاجم نظامی قرار گرفتند. زنان، کمونیستها، منتقدین رژیم اسلامی، دگر اندیشان، بهائیان، اقلیت های مذهبی، هنرمندان و نویسندگان، فعالین اجتماعی و فرهنگی، تشکل‌های کارگری و دانشجویی همه در معرض شدید ترین سرکوبها قرار گرفتند.
چهل و چهار سال پیش یک آخوند مرتجع و دروغگو، که فریب مردم را «خدعه شرعی» می نامید با سلام و صلوات در تهران بر روی زمین نشست و بیش از شش میلیون ایرانی را ناچار به ترک کشور کرد. دهها هزار نفر از مخالفین خود را زندانی و شکنجه کرد و هزاران نفر را اعدام نمود.

بعد از چهار دهه از استقرار حکومت اسلامی در متن آتش و خون، اکنون  جامعه ایران دستخوش تحولی تاریخی شده است. انقلاب « زن ، زندگی ، آزادی» توجه و احترام بخش بزرگی از مردم منطقه و جهان را بخود جلب کرده است .

درس‌های شکست انقلاب ۱۳۵۷ و قدرت گیری اسلامیون امروز بیش از هر دوره ای اهمیت دارد . مردم ایران گز نکرده لباس حاکمیت جدید اسلامی را بریدند. امروز که اپوزیسیون راست درصدد موج سواری و تکرار سناریو شکست خورده ۱۳۵۷ است و از مردم وکالت کذایی را می طلبد باید بیش از پیش هوشیار بود .

یک اشتباه امروز می تواند مقدمه تکرار فجایعی باشد که در ۴۴ سال گذشته بر سر مردم ایران آمده است. امروز باید برنامه، پلاتفرم، سیاستهای هر نیروی اپوزیسیونی روشن و شفاف باشد . مردم زیر هیچ فشاری قرار نگیرند و فرصت انتخاب و راستی آزماییِ همه ادعاها را داشته باشند.

در یک قرن گذشته روحانیت و سلطنت  به تنهائی  و یا در همکاری عملی  با هم عامل اصلی سرکوب، استبداد، عقب افتادگی، فساد و غارت ثروتهای مردم این کشور بوده اند.

در آستانه چهل و چهارمین سال بازگشت نکبت بار خمینی به ایران ، مردم شریف و آزاده از تجارب مبارزاتی یک قرن گذشته خود و از تجارب جهانی خواهند آموخت و اجازه نخواهند داد برای چندین دهه دیگر استبداد و دیکتاتوری بر ایران حاکم شود .

کارگران و مردم زحمتکش، زنان، جوانان، کمونیستها و نیروهای چپ، مردم آزادیخواه کردستان و بلوچستان، در ایرانی که بر دریائی از ثروتهای طبیعی نشسته است، دوش به دوشِ هم، توان بنیاد نهادن یک جامعه آزاد و برابر و  مرفه  را دارند. مردمی که سلطنت و حکومت اسلامی را به زیر کشیده باشند شایسته برقراری چنین نظامی هستند.