حزب کمونیست ایران

خودکشی یکی از کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام

یکی از کارگران اخراجی پتروشیمی شهر چوار در استان ایلام به نام محمد منصوری ۳۲ ساله به دلیل مشکلات معیشتی اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

گفته می شود محمد منصوری روز یکشنبه ۱۶ مردادماه در منزل شخصی‌اش خود را حلق‌آویز کرده است. وی از کارگران روزمزد پتروشیمی چوار بوده که چند ماه پیش و پس از چندین سال کارکردن توسط مسئولین پتروشیمی چوار اخراج شده است. وی اهل شهر چوار و پدر دو فرزندِ پسرِ دو ساله می‌باشد.