حزب کمونیست ایران

خیزش انقلابی مردم، مسئولان رژیم را به هذیان گویی کشانده است

یکی از نشانه های تغییر توازن قوا به نفع مردم در خیزش جاری در ایران، سردرگمی و تناقض گوئی سران جمهوری اسلامی است. کمتر از دو ماه اعتراضات و اعتصابات عمومی مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران ، سران حکومت ، فرماندهان سپاه ، مقامات امنیتی و شبکه آخوندهای وراج را به هذیان گویی کشانده است:
سخنگوی دولت در کمال پرروئی شانه ها را بالا انداخته و می‌گوید: « می توانستیم همه معترضین را بکشیم ولی نکشتیم!» فرمانده ارتش می‌گوید: « ۹۹ درصد مردم موافق ولایت فقیه هستند و حاضر هستند برای او جان بدهند » مسئول قوه قضاییه می گوید: « ۸۵ درصد مردم موافق حکومت هستند و بیش از ۹۰ درصد خواهان حجاب اجباری می باشند » سلامی فرمانده سپاه می‌گوید: « یک درصد مردم مخالف رژیم هستند و اوضاع در کنترل است و جای نگرانی نیست »! حسن شریعتمداری نماینده علی خامنه ای در روزنامه کیهان می گوید: « سرنگونی رژیم مصادف خواهد بود با باز شدن درهای جهنم ، لغو حجاب اجباری ، تجزیه ایران و قانونی کردن هم جنس گرایی »! بخش عمده نمایندگان علی خامنه ای در مجلس اسلامی خواهان «مفسد فی الأرض» خواندن معترضین و اعدام مخالفین رژیم هستند .
وزارت خارجه ، فرماندهان نظامی ، کابینه رئیسی و دیگر سران سه قوه یک در میان سخنرانی می کنند ، کشورهای اروپایی و غربی را عامل این خیزش میدانند . مشاوران خامنه ای کشورهای عربی خلیج را تهدید می کنند . هم زمان با تهدید علنی آنها ، پیامهای مخفی برای آنها می فرستند و آمادگی خود را برای سازش و مصالحه نشان می دهند.
از جانب دیگر در مقابل این سردرگمی و تناقضات آشکار ، مردم هم پیام های خاص خود را هر شب و هر روز برای بیت خامنه ای ، شخص ولی فقیه به روشن ترین بیان می فرستند ، که فحاشان حکومتی پیام های مردم معترض را دور از « ادب »!عنوان کرده اند. مردم بیش از گذشته با هم متحد و همصدا هستند و موج یاس و نگرانی موافقین حکومت را فرا گرفته است . در مقایسه با چهره های در هم رفته مسئولان رژیم ، مردم شاد از اتحاد و از پیروزهای بدست آمده ، بیش از همیشه به آینده و به سرنگونی حکومت اسلامی امیدوار هستند . فضای رقص و شادی ، جوانان در خیابان‌ها چهره شهرها را دگرگون کرده است.
حکومت اسلامی نه پایه های قوی و قابل اتکایی در داخل کشور دارد و نه متحدینی در خارج که بتوان بدون دادن رشوه و کمک مالی روی حمایت آنها تکیه کرد . همه شواهد سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی بیانگر آن است که حکومت اسلامی در موقعیت بسیار شکننده ای قرار دارد و با نیرومند تر شدن روند اعتراضات و اعتصابات در چند ماه آینده ، فروپاشی حکومت اسلامی یک احتمال قوی و جدی است .
سران ر‍ژیم خود نیز به خوبی دریافته اندکه با شیوه های تاکنونی قادر به حکومت کردن نیستند. تداوم ، تنوع و تناوب اعتراضات، انقلاب مردم ایران را هر روز عمیق تر و گسترده تر می کند. سرنگونی حکومت اسلامی مطرح ترین و عمومی ترین خواست مردم ایران است .