حزب کمونیست ایران

‏‎دادخواهان خاوران برگزار می کند


پاریس شنبه ۱۷  سپتامبر  

سی و چهارمین یادمان جانباختگان کشتار تابستان ۶۷

در ‌‌دو بخش برگزار میشود 
‏‎بخش اول پنل با موضوع ‎آینده جنبش دادخواهی و موانع پیش روی آن 
با حضور مهمانان:
‏‎خانم نیره انصاری: حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل 
نحوه پیشبرد و راهکاری های عملی دادخواهی در حوزه  حقوق بین الملل
‏‎آقای نیکفر : نویسنده 
‏‎  دادخواهی و چرایی آن  
‏‎آقای فرج‌سرکوهی
‏‎کارکرد و چشم انداز های ممکن اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دادخواهی

‏‎گرداننده برنامه آقای رضا سید حسینی

‏‎میان برنامه ها:
‏‎مهرداد بران نوازنده، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی، ما را به نواختن قطعاتی زیبا و خاطرهانگیز دعوت خواهند کرد 

‏‎بخش دوم پنل زنجیره دادخواهی:
دهه شصت و تابستان ۶۷، قتل های زنجیره ای، آبان۹۸، هواپیمایی اوکراینی
 
‏‎مهمانان پنل دوم: خانم‌ها  فرح مداین ، خانم رضوان مقدم، خانم سولماز علیزاده
آقایان : حامد اسماعیلیون، پیام اخوان ، سوران منصورنیا


زمان شنبه ۱۷ سپتامبر 
ساعت: ۱۸ تا ۲۰:۳۰ 
مکان:

L’espace Robespierre
2, Rue Robespierre
94200 Ivry-sur-Seine 

Métro :  Mairie d’Ivry  Ligne 7