حزب کمونیست ایران

دادگاهی دو فعال کارگری در سقز

طی روزهای اخیر فعالان کارگری “محمود صالحی” و “عثمان اسماعیلی” به اتهام “به‌کارگیری آرم یکی از احزاب مخالف رژیم در فضای مجازی” محاکمه شدند.

برپایه گزارش منتشره، این فعالین با رد این اتهام از خودشان دفاع کردند و پس از پایان جلسه‌ دادگاه، تا زمان اتمام مراحل دادرسی، موقتا آزاد شده‌اند.” گفتنی است عثمان اسماعیلی و محمود صالحی، طی سالهای اخیر چندین بار در رابطه با فعالیتهایشان در دفاع از حقوق کارگران با بازداشت، بازجویی، محاکمه و احکام زندان روبرو شده‌اند.