حزب کمونیست ایران

دانشجویان زیر فشار سرکوب حراست دانشگاه

روز پنجشنبه 15 تیرماه باربد گلشیری، هنرمند هنرهای تجسمی با انتشار توییتی از لغو نمایشگاه گروهی از آثار دانشجویان عکاسی توسط ماموران حراست به بهانه آنچه که “عکس‌های بی‌حجاب” گفته شده، خبر داد.

از قرار معلوم این نمایشگاه در پردیس باغ ملی برقرار بود و به دستور  ریاست و حراست ‎دانشگاه هنر ‎سانسور شد.در جریان این نمایشگاه به دانشجویان طراحی پارچه هم گفته‌اند که باید پوست و صورت زنان باید حذف شود و گرنه مانع نمایش آثار خواهند شد.گفتنی است تشدید فضای امنیتی و سرکوب، احضار، تعلیق و اخراج دانشجویان و استادان معترض، تحت عنوان «اختیارات تفویضی» شورای عالی امنیت ملی به روسای دانشگاه‌ها در حال انجام است،اختیاراتی که دانشگاه را از یک نهاد علمی به «نهاد امنیتی‌-سیاسی» تبدیل کرده است.