حزب کمونیست ایران

درآمد میلیاردی بانک‌ها از مبلغ باقی‌مانده در کارت‌های هدیه

گزارش یک رسانه داخلی حاکی از آنست، بانک‌ها با عدم بازگرداندن مبالغ اندکی که در کارت‌های هدیه باقی می‌ماند، درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند که هیچ جا ثبت نشده و مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرد.

در این گزارش آمده است رقم باقی‌مانده در کارت‌های هدیه، در مواردی به گونه ایست که امکان برداشت کامل آن وجود ندارد و در حقیقت، بانک‌ها با مسدود کردن مبالغ خرد کارت‌های هدیه، سالانه میلیاردها تومان از جیب مردم برداشت می‌کنند.تاکنون بانک‌ها نیز هیچ توضیحی نداده‌اند که پول خرد باقی‌مانده در کارت‌های هدیه به جیب چه کسی می‌رود.