حزب کمونیست ایران

درخواست دو نهاد حقوق بشری برای توقف استفاده از اعترافات اجباری در ایران

روز چهارشنبه 4 تیرماه،سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، با صدور بیانیه مشترکی، خواستار توقف استفاده از اعترافات اجباری از سوی حکومت ایران شدند.

بنا به گزارش این دو نهاد،طی یک دهه اخیر دست‌کم اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و محتوای افتراآمیز علیه ۵۰۵ تن، از تلویزیون دولتی ایران پخش شده است. این گزارش می‌گوید از این اعترافات و صداو سیما به عنوان سلاح سرکوب جمعی استفاده شده است.دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، با اشاره به استفاده دیرینه جمهوری اسلامی از اعترافات اجباری برای سرکوب مخالفان اعلام کرد،زمان آن فرا رسیده که جامعه بین‌المللی برای توقف اعترافات به ایران فشار بیاورد.