حزب کمونیست ایران

درخواست عفو بین‌الملل برای بازخواست کیفریِ مقام‌های مسئول

روز پنجشنبه 9 شهریورماه،سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مرگ جواد روحی،جوان معترض بازداشت شده را تاییدی دیگر بر “تجاوز نفرت‌انگیز مقام‌های جمهوری اسلامی به حق حیات” در جریان نقص گسترده حقوق بشر خواند و تاکید کرد که پرونده جان باختن این معترض زندانی باید به‌عنوان یک قتل فراقضایی توسط کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بررسی شود.

در این بیانیه تاکید شده است که مقامات رژیم از ابتدا تا ۶ هفته با مخفی نگهداشتن سرنوشت جواد روحی و محل نگهداریش،او را در معرض ناپدیدسازی قهری و شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار دادند تا وی را وادار به اعتراف اجباری کنند.در بخشی دیگر از بیانیه عفو بین‌الملل تاکید شده که نیروهای سپاه در بازداشتگاه،بارها اسلحه را به سوی سر جواد روحی نشانه رفته و تهدید کرده بودند که در صورت عدم اعترافات اجباری به او شلیک می‌کنند.جواد در اثر شکنجه‌ها و دیگر بدرفتاری‌های انجام شده با او در حین بازداشت دچار جراحت و بیماری‌های متعدد شد اما مقام‌های مسئول او را از دسترسی به درمان و مراقبت‌های پزشکی محروم کردند.در این بیانیه تاکید شده که همه مقام‌ها و کسانی که براساس حقوق بین‌الملل مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی هستند باید طی یک دادرسی عادلانه مورد بازجویی کیفری و بازخواست قرار گیرند.