حزب کمونیست ایران

درخواست عفو بین الملل برای آزادی زندانیان عقیدتی درجهان

روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواهان آزادی بی‌درنگ و بی‌قیدوشرط تمام زندانیان عقیدتی در جهان، از جمله نسرین ستوده، وکیل ایرانی شد که برای آزادی‌شان کارزار می‌کند.

مدیر بخش کارزارهای عفو بین‌الملل،در این بیانیه‌ با ابراز نگرانی درباره شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها،نوشت:زندانیان عقیدتی جرمی مرتکب نشده‌اند، اما در شرایطی که هرچه بیشتر مخاطره‌بار می‌شود همچنان خودسرانه در حبس نگه داشته شده‌اند.جمعیت بیش از حد ظرفیت و نبود بهداشت در بسیاری از زندان‌ها در سرتاسر دنیا مانع از آن می‌شود که زندانیان بتوانند اقدامات پیشگیرانه در مقابل این بیماری،رعایت کنند.گفتنی است عفو بین‌الملل برای آزادی حدود ۱۵۰ زندانی عقیدتی از طریق راه‌اندازی کارزارهای بین‌المللی تلاش می‌کند.