حزب کمونیست ایران

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

۱۴۶ تن از اساتید دانشگاه گیلان روز پنجشنبه 10آذر ماه، طی انتشار بیانیه ای خواستار لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض این دانشگاه شدند.
در بخشی از بیانیه آمده است: ما مصرانه خواستار لغو احکام صادره کلیه دانشجویان قبل از پایان ترم جاری هستیم تا به اين وسیله امکان بازگشت این جوانان به فضای علمی دانشگاه فراهم شده و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز با روحیه بهتری به تدریس و تحقیق ادامه دهند.گفتنی است، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در هفته‌های گذشته که شهرهای ایران صحنه اعتراضات سراسری گسترده بود، با احکام انضباطی سخت‌گیرانه‌ و بازداشت رو‌به‌رو بوده‌اند.