حزب کمونیست ایران

درخواست کارگران ابنیه فنی راه آهن اهواز برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل

روز جمعه ٢٨ مهرماه شماری از کارگران پیمانکاری نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن اهواز با برگزاری تجمعی اعتراضی،خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در حوزه کاری خود شدند.

تعدادی از کارگران شاغل خط و ابنیه فنی راه آهن اهواز در طی برگزاری این تجمع بیان کردند: درآمد برخی کارگران پیمانکاری شاغل در بخش نگهداری از خطوط راه آهن اهواز  نزدیک به حداقل دستمزد است و حقوق آنها کفاف زندگی‌شان نیست.همچنین کارگران ابنیه فنی راه آهن ماهانه با اضافه‌کاری و سایر مزایای جانبی،مبلغی در حدود ٩تا ١٢ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این رقم باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی،ناچیز است.کارگران معترض در پایان تاکید کردند: بیمه تکمیلی و لباس کار مناسب ندارند و پیمانکار طبق عرف جاری در پرداخت برخی مزایای انگیزشی و عرفی به حساب کارگران کوتاهی می‌کند.