حزب کمونیست ایران

درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی لبنان

روز سه شنبه 22 بهمن ماه، در جریان تظاهرات در مقابل پارلمان لبنان که در آستانه برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت جدید برگزار شد، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان به شلیک گاز اشک آور و استفاده از ماشین آب پاش متوسل شدند.

بنا به گزارش ها بیش از 280 نفر در جریان این درگیری ها مجروح شدند. شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات مقابل ساختمان پارلمان لبنان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند. آنها همچنین تلاش کردند تا با ممانعت از ورود نمایندگان به ساختمان پارلمان، جلسه رای اعتماد به دولت را به تاخیر بیاندازند. برخی از تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان پارلمان به نشانه مخالفت با دولت حسان دیاب شعار «عدم اعتماد» سر می دادند. گفتنی است، نمایندگان پارلمان لبنان در جلسه خود که پیش از ظهر سه شنبه آغاز شد به دولت حسان دیاب رای اعتماد دادند. از ۸۴ نماینده حاضر در  این جلسه ۶۳ نفر با کابینه جدید موافقت کردند.  معترضان خواستار اصلاحات ساختاری و کناره گیری طبقه سیاسی حاکم در لبنان شده اند. آنها مقامات سیاسی این کشور را به «ناکارآمدی» و «فساد مالی» متهم می کنند.