حزب کمونیست ایران

درگیری خشونت بار معترضان با پلیس هنگ کنگ

پلیس هنگ کنگ روز یکشنبه 12 آبانماه، برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در این شهر به شلیک گاز اشک آور و استفاده از ماشین آب پاش متوسل شد.

هزاران نفر از مخالفان دولت محلی هنگ کنگ برای شرکت در یک راهپیمایی که از سوی مقامات این شهر «غیرقانونی» اعلام شده بود به خیابان ها آمدند. اعتراضات در هنگ کنگ از نزدیک به پنج ماه پیش آغاز شد. معترضان در ابتدا به لایحه استرداد متهمان به چین معترض بودند اما با وجود عقب نشینی دولت محلی از تصویب این لایحه دامنه اعتراضات هر هفته گسترده تر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در جریان این تظاهرات پلیس هنگ کنگ ۲۰۰ تظاهرکننده را بازداشت کرده است. خواسته اصلی تظاهرکنندگان عدم مداخله دولت چین در امور هنگ کنگ و محدود کردن آزادی ها در این شهر است.