حزب کمونیست ایران

درگیری دوباره در ارتفاعات دیواندره

بنابه گزارشات منتشره، روز شنبه، ۲۰ اردیبهشت، در ارتفاعات دیواندره میان نیروهای سپاه پاسداران رژیم و نیروهای یک گروه مسلح ناشناس درگیری رخ داده است.

بر اساس این گزارش، این درگیری در ارتفاعات «چلچمە» و نزدیکی روستای «شاه قلعە» روی دادە و توپخانەهای سپاه پاسداران ارتفاعات منطقە را هدف قرار دادەاند. گفته می شود نیروهای سپاه پاسداران از هفته گذشته در جاده‌های منتهی به این منطقه مستقر شده و با ایجاد ایست و بازرسی از رفت و آمد به این مناطق جلوگیری می‌کنند. روز ۱۶ اردیبهشت نیز در جریان درگیری در این منطقه سه نیروی سپاه پاسداران کشته شده بودند. تاکنون هیچ  گروهی مسئولیت این درگیری ها را به صورت رسمی اعلام نکرده است.