حزب کمونیست ایران

درگیری مردم با ماموران رژیم در گورستان بهشت سکینه کرج

روز پنجشنبه 5 دیماه،  مصادف با چهلمین روز درگذشت جانباختگان اعتراضات آبان، درگیری هایی در گورستان بهشت سکنیه کرج بین حاضران و ماموران رژیم روی داد.

برپایه گزارشات دریافتی، مامورین امنیتی رژیم از ساعات اولیه صبح پنجشنبه با بستن ورودی قطعه ۲۶ این محل که مزار “پویا بختیاری” از جان‌باختگان اعتراضات آبان در آن قرار دارد و برخورد شدید با حاضرین سعی در ممانعت از برگزاری مراسم را داشتند. همچنین گفته می شود در جریان این درگیری شماری از حاضرین بازداشت شدند.