حزب کمونیست ایران

درگیری مردم روستای ابوالفضل اهواز با نیروی ویژه

روز چهارشنبه 5 شهریور ماه اعتراض اهالی روستای ابوالفضل اهواز به منظور جلوگیری از تخریب خانه هایشان توسط ماموران ویژه به درگیری انجامید.

مردم محروم روستای ابوالفضل قصد داشتند به هر طریق ممکن از تخریب خانه هایشان جلوگیری کنند. ولی ماموران نیروی ویژه اقدام به پرتاب گاز اشک آور و شلیک گلوله های ساچمه ای به سمت کردند و تعدادی از اهالی در جریان این درگیری مجروح شدند. ساکنان این روستا اسنادی در دست دارند که نشان می‌دهد اهالی روستا سابقه‌ای نزدیک به سکونت 40‌ساله در محل دارند اما بنیاد مستضعفان خود را مالک زمین آنها معرفی کرده و مانع ارائه خدمات و کد روستایی به محل سکونتشان می‌شود.